Az alábbi tájékoztató célja, hogy amennyiben Partnereink kérik mérőeszközeik minősítését, rendelkezésükre álljanak azok az alapvető információk, amelyek alapján eldönthetik, mi képezze a minősítés alapját. 

A Kalilab Bt. a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (továbbiakban: NAH) által akkreditált laboratóriumának működése megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak, amely szabvány 7.8.6 pontja rendelkezik a megfelelőségi nyilatkozatok közléséről. Ezzel összhangban a NAH NAR-18-as szabályzata szintén rendelkezik a megfelelőségértékelésről.

Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb tudnivalókat

 • a Partnernek írásban kell jeleznie minősítési (megfelelőségértékelési) igényét.
 • írásbeli igényében jeleznie kell az elfogadás kritériumait, amelyek forrása jól és egyértelműen azonosítható előírás lehet. Például gyártó által kiadott gépkönyv, szabvány, jogszabály, a szándékolt alkalmazásból a felhasználó által levezetett és írásban közölt hibahatár(ok).
 • ki kell választania a megfelelőségértékelés során alkalmazandó döntési szabályt.

A következőkben az ILAC-G8:2019-es útmutatóban leírt döntési szabályokat ismertetjük. Az írásbeli minősítési igényben ezen lehetőségek közül kell választania Partnerünknek. A döntési szabályok alapvető célja, hogy meghatározza a mérési bizonytalanság minősítés során történő figyelembevételének módját.

A megértéshez meg kell ismerni a biztonsági sáv fogalmát. A biztonsági sáv (guard band, w) a tűréshatár és a megfelelő elfogadási határ közötti tartomány, amelynek szélessége: w=|TL-AL|

A biztonsági sáv (guard band, w)

A biztonsági sáv (guard band, w)

Döntési szabályok

1. BINÁRIS állítás egyszerű elfogadási szabály (w=0) alapján

Ebben az esetben a mérési bizonytalanságot nem vesszük figyelembe.

A lehetséges döntések:

 • megfelelt: a mért érték az elfogadási határ alatt van, ha AL=TL
 • nem felelt meg: a mért érték az elfogadási határ felett van, ha AL=TL

BINÁRIS állítás egyszerű elfogadási szabály (w=0) alapján

BINÁRIS állítás egyszerű elfogadási szabály (w=0) alapján

2. BINÁRIS állítás biztonsági sávval (w≠0) alapján

Ebben az esetben a mérési bizonytalanságot figyelembe vesszük. A biztonsági sáv (w) értéke egyenlő a mérési bizonytalansággal (U).

A lehetséges döntések:

 • megfelelt: elfogadás a biztonsági sáv alapján; a mérési eredmény az elfogadási határ alatt van, ha AL=TL-w
 • nem felelt meg: visszautasítás a biztonsági sáv alapján; a mérési eredmény az elfogadási határ felett van, ha AL=TL-w

BINÁRIS állítás biztonsági sávval (w≠0) alapján

BINÁRIS állítás biztonsági sávval (w≠0) alapján

3. Nem BINÁRIS állítás biztonsági sávval (w≠0) alapján

Ebben az esetben a mérési bizonytalanságot figyelembe vesszük. A biztonsági sáv (w) értéke egyenlő a mérési bizonytalansággal (U).

A lehetséges döntések:

 • megfelelt: a mért eredmény az elfogadási határ alatt van, ha AL=TL-w
 • valószínűleg megfelelt: a mért eredmény a biztonsági sávon belül és a tűréshatár alatt van, azaz a [TL-w; TL] intervallumban
 • valószínűleg nem felelt meg: a mért eredmény a tűréshatár felett, de a tűréshatárhoz hozzáadott biztonsági sávon belül van, azaz a [TL; TL+w] intervallumban
 • nem felelt meg: a mért eredmény a tűréshatárhoz hozzáadott biztonsági kívül van, ha TL+w

A téves döntés valószínűsége maximum 2,5%.

Nem BINÁRIS állítás biztonsági sávval (w≠0) alapján

Nem BINÁRIS állítás biztonsági sávval (w≠0) alapján

Reméljük ezzel a rövid összefoglalóval segíteni tudjuk munkáját. Amennyiben a minősítéssel kapcsolatban további segítségre van szüksége, kérjük keresse kapcsolattartóját bizalommal.

A mérőeszköz minősítésről szóló tájékoztatónkat alább, PDF formátumban is letöltheti.